Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.
~Carl Gustav Jung
Reposted fromsummermind summermind

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viaabeille abeille
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted bydlaczegoniezoimyszkaminniexannabelleniskowoniskowospokodamadancingwithaghostfreewaymagolek22
Uciec przed innymi, uciec przed sobą. Ja też uciekłam - i to z powodzeniem - ale za każdym razem, gdy patrzyłam na to brudne niebo, chciałam wracać w moje rodzinne strony.
— Laurell K. Hamilton
Reposted byx-raymarcepanina
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viazupson zupson
1212 8c1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabeille abeille
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.
~Carl Gustav Jung
Reposted fromsummermind summermind

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viaabeille abeille
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted bydlaczegoniezoimyszkaminniexannabelleniskowoniskowospokodamadancingwithaghostfreewaymagolek22
Uciec przed innymi, uciec przed sobą. Ja też uciekłam - i to z powodzeniem - ale za każdym razem, gdy patrzyłam na to brudne niebo, chciałam wracać w moje rodzinne strony.
— Laurell K. Hamilton
Reposted byx-raymarcepanina
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viazupson zupson
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.
~Carl Gustav Jung
Reposted fromsummermind summermind

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viaabeille abeille
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted bydlaczegoniezoimyszkaminniexannabelleniskowoniskowospokodamadancingwithaghostfreewaymagolek22
Uciec przed innymi, uciec przed sobą. Ja też uciekłam - i to z powodzeniem - ale za każdym razem, gdy patrzyłam na to brudne niebo, chciałam wracać w moje rodzinne strony.
— Laurell K. Hamilton
Reposted byx-raymarcepanina
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.
~Carl Gustav Jung
Reposted fromsummermind summermind

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viaabeille abeille
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted bydlaczegoniezoimyszkaminniexannabelleniskowoniskowospokodamadancingwithaghostfreewaymagolek22
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.
~Carl Gustav Jung
Reposted fromsummermind summermind

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viaabeille abeille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl