Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viamefir mefir
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viamefir mefir

Bolesław Prus "Lalka"

"nie masz pojęcia co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. Bo widzisz najgorsza samotnością nie jest ta która otacza człowieka ale ta pustka w nim samym"
Chodź pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz (...) w duszę, chodź, pocałuję cię w serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— żulczyk
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Czasami wolę być zupełnie sam. Niezdarnie tańczyć na granicy zła. I nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to, niż czułość Waszych obcych rąk.
— Coma
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viamiska25 miska25
Reposted fromweightless weightless viamasacration masacration
5730 dbc0
Reposted fromkonwalia konwalia viamefir mefir
8154 9781 500
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vialoveinadream loveinadream
5641 86bd 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazupson zupson
3223 bc48
Reposted fromblueinsane blueinsane viazupson zupson
kiedy ktoś chce ode mnie pomocy, rzucam wszystko i pomagam jak tylko potrafię.
a kiedy ja potrzebuję pomocy, nikt nie ma dla mnie czasu..

— jestem dla wszystkich, a dla mnie nie ma nikogo
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl